Controleverslag beschikbaar in MyMinfin

Datum:

Wanneer we de controle van een belastingplichtige beëindigen, stellen we een verslag op over het verloop van de controle, de gecontroleerde elementen en, indien van toepassing, het resultaat van de controle.

Als de controle na 8 januari 2021 werd afgesloten, kan de belastingplichtige dit controleverslag raadplegen via MyMinfin (tabblad ‘Mijn documenten’).

Enkel de belastingplichtige (of de wettelijke vertegenwoordiger als het om een onderneming gaat) heeft toegang tot het controleverslag.