Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Controleverslag ook voor mandatarissen beschikbaar in MyMinfin

Datum:

Sinds 8 januari 2021 kunnen belastingplichtigen die een controle gehad hebben, het controleverslag raadplegen in hun persoonlijk dossier in MyMinfin.

Vanaf 14 oktober 2021 hebben de mandatarissen met een mandaat voor MyMinfin, Biztax of Intervat ook toegang tot de controleverslagen van hun klanten in MyMinfin.

Als de controle werd afgesloten na 14 oktober 2021, kunt u als mandataris dit verslag raadplegen via MyMinfin (in het tabblad ‘Mijn documenten’, selecteer ‘Controleverslag’).