Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Coronavirus - Steunmaatregelen: rekeninguittreksel btw-rekening-courant en uitstel van betaling

Datum:

Btw-belastingplichtigen hebben zopas, zoals gebruikelijk, een rekeninguittreksel ontvangen waarin de toestand van hun rekening-courant op 31 maart 2020 werd vermeld. In deze tekst werd echter geen rekening gehouden met de in het leven geroepen steunmaatregelen naar aanleiding van het coronavirus.

Deze steunmaatregelen blijven uiteraard gelden.

Het verstuurde bericht is enkel bedoeld om de belastingplichtige op de hoogte te stellen van het verschuldigde bedrag op hun btw-rekening-courant op 31 maart 2020. De uiterste datum voor betaling van de verschuldigde btw voor de aangifte van de maand februari 2020 is nog steeds 20 mei 2020.