Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Curatoren: herinnering van de aangifte- en betalingsverplichtingen inzake btw

Datum:

Bent u curator in het kader van de vereffening van een faillissement? De curator wordt in de plaats gesteld van de gefailleerde belastingplichtige en moet de btw-verplichtingen nakomen die de gefailleerde belastingplichtige normaal gesproken zelf zou hebben vervuld.

Wat zijn uw verplichtingen?

  • U dient de jaarlijkse btw-verzamelaangifte ten laatste in op 28 februari van het jaar volgend op dat waarop ze betrekking heeft. Deze verplichting geldt voor alle nog actieve btw-nummers van belastingplichtigen die verplicht waren periodieke btw-aangiften in te dienen.
  • U dient de verzamelaangifte verplicht in via Intervat. Ook voor de ‘Fresh starters’ is het verplicht elektronisch in te dienen via Intervat.
  • U betaalt het eventueel verschuldigd btw-bedrag ten laatste op 30 april.
  • U dient de jaarlijkse klantenlisting in via Intervat ten laatste op 31 maart.

Meer informatie over de betalings- en aangifteverplichtingen