Curatoren: krachtlijnen van de wijziging van de aangifte- en betalingsverplichtingen inzake btw

Datum:

Bent u curator in het kader van de vereffening van een faillissement? Uw aangifte- en betalingsverplichtingen werden gewijzigd. De curator wordt in de plaats gesteld van de gefailleerde belastingplichtige en moet de btw-verplichtingen nakomen die de gefailleerde belastingplichtige normaal gesproken zelf zou hebben vervuld.

Wat zijn uw verplichtingen?

  • U dient de jaarlijkse btw-verzamelaangifte ten laatste in op 28 februari van het jaar volgend op dat waarop ze betrekking heeft. Deze verplichting geldt voor alle nog actieve btw-nummers van belastingplichtigen die verplicht waren periodieke btw-aangiften in te dienen.
  • U dient de verzamelaangifte verplicht in via Intervat.
  • U betaalt het eventueel verschuldigd btw-bedrag ten laatste op 30 april.

En wat voor de jaarlijkse klantenlisting en de intracommunautaire opgave?

  • U dient de jaarlijkse klantenlisting in via Intervat vóór 31 maart 2020.
  • De administratie aanvaardt dat u de intracommunautaire opgave, in voorkomend geval, ten laatste op 28 februari 2020 indient via Intervat.

Meer gedetailleerde informatie nodig?

U vindt in de FAQ onder meer de bepalingen die van toepassing zijn bij de sluiting van het faillissement.

  • Koninklijk Besluit van 7 november 2019 (Belgisch Staatsblad van 25 november 2019)
  • FAQ over de verzamelaangifte en de overgangsmaatregelen voor de faillissementen opengevallen in 2018 en 2019
  • FAQ over de jaarlijkse klantenlisting
  • FAQ over de intracommunautaire opgave​