Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

DAC 6 – Melding van grensoverschrijdende constructies - circulaire (FAQ)

Datum:

De wet van 20 december 2019 verplicht de intermediairs om aan de Belgische fiscale administratie de informatie te verstrekken waarover ze beschikken, dat wil zeggen: de informatie waarvan zij kennis hebben, die ze bezitten of die ze controleren en die betrekking heeft op de meldingsplichtige grensoverschrijdende handelingen.

In bepaalde specifieke gevallen rust de verplichting tot mededeling van de informatie met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies op de relevante belastingplichtige en niet op de intermediair.

We hebben een circulaire (FAQ) gepubliceerd om een aantal algemene vragen over de inkomstenbelasting te beantwoorden. Worden in het bijzonder beschreven: de mogelijk meldingsplichtige constructies, de personen die meldingsplichtig zijn, de termijnen waarbinnen de rapportering moet gebeuren, de inlichtingen die verstrekt moeten worden, enz.

Voor de werking van de toepassing voor het indienen van de aangiften over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies en de informatie die moet worden vermeld: zie de rubriek Mandatory Disclosure Rules (MDR-DAC 6).