DAVO: automatische verlenging van het recht op voorschotten en opvolging van nieuwe aanvragen

Datum:

In het kader van de steunmaatregelen in verband met het coronavirus, zal DAVO automatisch het recht op voorschotten op onderhoudsgeld verlengen, gedurende de lockdown-periode.

Wat betekent dit voor de aanvragers die reeds een DAVO dossier hebben?

1.U ontvangt momenteel een voorschot op onderhoudsgeld?

  • U heeft in maart van de DAVO een uitnodiging ontvangen om de nodige bewijsstukken te bezorgen om uw recht op voorschotten te verlengen?
    • U hoeft hier niet op te antwoorden, uw recht op voorschotten zal automatisch verlengd worden voor een periode van 6 maanden
  • U heeft nog geen uitnodiging ontvangen van de DAVO om de nodige bewijsstukken te leveren om uw recht op voorschotten te verlengen?
    • De DAVO verlengt automatisch uw recht op voorschotten voor een nieuwe periode van 6 maanden

2.U ontvangt momenteel geen voorschotten op onderhoudsgeld maar wenst hiervoor een aanvraag in te dienen?

Contacteer het Infocenter dat uw dossier beheert.

Voor aanvragers die nog geen DAVO dossier hebben:

U kan eenvoudig online een aanvraag tot tussenkomst indienen via ons webformulier, of u kan het papieren formulier downloaden. Consulteer onze website !