Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De Administratie Opmetingen & Waarderingen bepaalt weldra het kadastraal inkomen van uw buitenlandse onroerende goederen

Datum:

Vaststellen kadastraal inkomen

Het Federale parlement heeft de wet over het vaststellen van een kadastraal inkomen aan buitenlandse onroerende goederen aangenomen. De Administratie Opmetingen & Waarderingen is die nieuwe taak momenteel aan het opzetten en zal uw aangifte vanaf juni 2021 verwerken.

  1. Bent u eigenaar van een onroerend goed verworven vóór 1 januari 2021?

In dat geval zult u vanaf juni de noodzakelijke aangifte om dat kadastraal inkomen te bepalen, kunnen indienen. Tot die tijd hoeft u dus niets te ondernemen. Bovendien zal de Administratie Opmetingen en Waarderingen zelf contact met u opnemen als u in uw laatste aangifte in de personenbelasting onroerende inkomsten uit goederen gelegen in het buitenland heeft opgenomen.

U zult uw aangifte voor het bepalen van het KI kunnen indienen via MyMinfin of via een formulier beschikbaar op de website van de FOD Financiën. U kunt het formulier ook per mail aanvragen via het adres foreigncad@minfin.fed.be of per brief op het adres ‘Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI – Koning Albert II laan 33, bus 459 – 1030 Brussel’.

2.Heeft u na 1 januari 2021 een onroerend goed aangekocht in het buitenland?

Dan moet u dat spontaan melden binnen de 4 maanden na de aankoop door:

  • per brief een aangifteformulier aan te vragen op het adres ‘Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI – Koning Albert II laan 33, bus 459 – 1030 Brussel’
  • een e-mail te sturen naar het mailadres foreigncad@minfin.fed.be
  • online een aangifte in te vullen via MyMinfin (beschikbaar vanaf juni 2021 dus niet van toepassing voor aankopen gedaan begin 2021).

Na uw spontane verzoek zult u vanaf juni 2021 de waarde van uw eigendom kunnen aangeven.

Als het onderwerp van uw e-mail echter de aangifte van de nieuwe verwerving van een onroerend goed is, beschouwen we de datum van verzending van uw e-mail als de datum van aangifte; de wettelijke termijn van 4 maanden wordt dus geacht te zijn nageleefd.

Onroerend inkomen in de personenbelasting

Het nieuw kadastraal inkomen van uw onroerend goed gelegen in het buitenland zal vanaf de aangifte in de personenbelasting die u in 2022 moet indienen (voor uw inkomsten van 2021) gebruikt worden om uw onroerende inkomsten vast te stellen. Voor uw aangifte in de personenbelasting die u dit jaar moet indienen (voor uw inkomsten van 2020) verandert er dus nog niets.

Raadpleeg de circulaire voor meer informatie.