Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Update COVID 19: De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (AAD&A) zal ondersteuning bieden aan de FedPol bij grenscontroles

Datum:

Tot 100 gewapende douaniers bieden vanaf donderdag 26.03.2020 ondersteuning aan de Federale Politie bij de bewaking van de 14 grensovergangen op grondgebied van de Wegpolitie (autosnelwegen). Deze bijstand kadert in de beslissing van de federale overheid om de grenzen te sluiten voor niet-essentiële verplaatsingen.

Aangezien de AAD&A momenteel met een verminderde bezetting werkt, zijn heel wat douaniers in telewerk en on call. Zij kunnen ten allen tijde opgeroepen worden om hun dienst te hervatten ter vervanging van zieke collega’s en/of indien de continuïteit van de dienstverlening dit zou vereisen.

De personeelsleden die bijstand verlenen aan de Federale Politie zijn geen personeelsleden die instaan voor de verificatie van de goederen. De andere taken van de AAD&A komen door deze bijstand dan ook niet in het gedrang.

De regels inzake social distance en fysieke bescherming blijven onverwijld van toepassing.