Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De Deposito- en Consignatiekas van de FOD Financien bewaart de tegoeden afkomstig van niet-afgesloten rekeningen van de online spaarbank Rabobank.be in België

Datum:

Op 1 september 2022 heeft Rabobank.be definitief haar bankactiviteiten in België stopgezet. De tegoeden afkomstig van de niet-afgesloten rekeningen werden automatisch getransfereerd naar de Deposito- en Consignatiekas (hierna DCK) van de FOD Financiën. 

De klanten van Rabobank.be in België hadden tot 31 augustus 2022 de mogelijkheid om de noodzakelijke maatregelen te treffen bij de bank, waarna de tegoeden van 25.463 niet-afgesloten spaarrekeningen automatisch werden getransfereerd naar de DCK begin september 2022. Deze gelden, voor een totale waarde van 23.364.822,59€ zijn beschikbaar in enkele kliks via e-DEPO, de 100% digitale toepassing van de DCK, voor het beheer van deposito-dossiers.

Op basis van een eenvoudige geauthentiseerde toegang via MyMinfin, kunnen de klanten van Rabobank.be de tegoeden van hun oude rekeningen op een beveiligde manier terugvinden en beheren. Zoals voor het merendeel van de deposito’s, beheerd door de DCK, wordt de positieve intrestvoet (0,60% in september) eveneens toegepast op de tegoeden van deze overgedragen rekeningen, op voorwaarde dat de bedoelde tegoeden minstens één jaar bij de DCK blijven[1].    

Iedere instelling kan zich bevrijden van haar betalingsverplichtingen via de DCK

Iedere instelling kan zich, zoals Rabobank.be, bevrijden van haar betalingsverplichtingen ten aanzien van een derde door het te storten bedrag over te maken aan de DCK. De DCK biedt een oplossing voor elke instelling, die zich in de onmogelijkheid bevindt om de bankgegevens te vinden van één van haar klanten (verkeerde of onbekende bankrekening) door het beheer van de tegoeden te verzekeren tot aan de recuperatie door de rechthebbenden. 

De Deposito- en Consignatiekas binnen de Algemene Administratie van de Thesaurie heeft als voornaamste missie het beheer van derdengelden. Ze verzekert de ontvangst, de bewaring en de teruggave aan de rechthebbenden van de deposito’s, die haar werden toevertrouwd.

 

[1] De Deposito- en Consignatiekas berekent intrest op alle deposito’s in geld, met een looptijd van ten minste één jaar. De intrestvoet is een gemiddelde rentevoet, maandelijks herzien op basis van het dagelijks rendement van de overheidsobligaties (OLO's) op de secundaire markt met een residuele looptijd van één jaar.