Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De inkomsten uit de deeleconomie vanaf 1 januari 2021 zijn opnieuw belastbaar

Datum:

De inkomsten uit de deeleconomie als bedoeld in artikel 90, eerste lid, 1°bis, WIB 92 die vanaf 1 januari 2021 worden betaald of toegekend zijn opnieuw belastbaar tegen het tarief van 20 pct. na aftrek van 50 pct. forfaitaire kosten. Vanaf 1 februari 2021 zullen de erkende platformen opnieuw bedrijfsvoorheffing moeten inhouden op de inkomsten uit de deeleconomie. Die bedrijfsvoorheffing zal 10,70 pct.  bedragen van het bruto bedrag van de inkomsten, dit is het bedrag dat door het platform of door tussenkomst van het platform daadwerkelijk is betaald of toegekend, verhoogd met alle sommen die door het platform of door tussenkomst van het platform zijn ingehouden. De nodige besluiten hiervoor zullen later in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.