De nieuwe applicatie "E705" vervangt de oude procedure om een vignet 705 te bemachtigen.

Datum:

Als u een voertuig inschrijft, dan heeft u verscheidene documenten nodig om met uw voertuig te kunnen rijden. Eén daarvan was het vignet 705. Een procedure die heel wat tijd en verplaatsingen met zich kon meebrengen. Vanaf nu is dit verleden tijd. U kan alles afhandelen via de nieuwe applicatie in myminfin.

Meer informatie over de te volgen procedure kan u vinden op onze website van Douane en Accijnzen.