Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De nieuwe Circulaire betreffende de bepalingen van de alternatieve (herziene) pan-Euro-mediterrane oorsprongsregels (PEM) werd gepubliceerd op Fisconetplus

Datum:

Gelieve nota te nemen van de nieuwe "Circulaire betreffende de bepalingen van de (herziene) vervangende oorsprongsregels van de pan-Euro-mediterrane conventie (PEM)" die op 22 december 2022 op Fisconetplus is gepubliceerd.

De protocollen van oorsprong bij het PEM-Verdrag worden momenteel herzien om uiteindelijk te komen tot één enkel verdrag dat erop gericht is de handel binnen het PEM-gebied te vergemakkelijken en de oorsprongsregels te vereenvoudigen.

In afwachting van één enkel verdrag is besloten op bilaterale basis vervangende (overgangs) PEM-regels toe te passen als alternatief voor de huidige PEM-regels, onder bepaalde voorwaarden.

Het doel van deze circulaire is derhalve een duidelijke- en praktische uitleg te geven van de overgangsregels en deze waar nodig te vergelijken met de huidige regels van het PEM-Verdrag. Deze bepalingen zijn van toepassing op zowel de invoer als de uitvoer uit en naar de PEM-partijen die ervoor hebben gekozen deze overgangsregels toe te passen en moeten correct worden nageleefd door zowel de ambtenaren van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen als onze economische operatoren.