Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

De tijdelijke verlaging van de bijzondere accijnzen en het cliquet-systeem

Datum:

Update 27-09-2022

LET OP  – DE HANDLEIDINGEN WERDEN AANGEPAST. GELIEVE AANDACHTIG NA TE LEZEN

Op 16 maart 2022 heeft de regering besloten de bijzondere accijns op diesel gebruikt als brandstof en benzine met ingang van 19 maart 2022 om middernacht te verlagen met 144,6281 euro/1.000 liter, exclusief 21% btw (d.w.z. een verlaging van de pompprijs met 175 euro/1.000 liter inclusief btw).

Parallel met de verlaging van het accijnstarief is voorzien in een cliquet-systeem (van 19 maart 2022 tot en met 30 september 2022 - een maatregel die de regering heeft besloten te verlengen tot 31/03/2023) volgens welke het tarief van de bijzondere accijns geleidelijk zal worden verlaagd tot het niveau van 01/01/2022 in geval van een prijsdaling.

De procedure van het cliquet-systeem verloopt als volgt:

  • De bijzondere accijns verhoogt vanaf de eerste daling van de maximumprijs die leidt tot een daling van de maximumprijs onder 1,70 euro per liter respectievelijk voor diesel of benzine en bij elke volgende daling van de maximumprijzen.
  • De verhoging van de bijzondere accijns bedraagt de helft van de verlaging van het maximum van de prijs exclusief btw.

Het is de bedoeling dat de accijnstarieven na afloop van de tijdelijke maatregel weer op het niveau van 01/01/2022 worden gebracht, indien dit niveau in het kader van het cliquet-systeem op 31/03/2023 nog niet is bereikt. 

Zowel voor de verlaging van de accijnstarieven als voor de verhoging van de accijnstarieven zijn uitvoeringsbesluiten genomen om een terugbetaling of bijbetaling te verrichten voor de reeds ten verbruik uitgeslagen voorraden van de betrokken energieproducten (= aanwezig in benzinestations etc.).

Bovendien wordt ook het bedrag van de restitutie voor commerciële diesel tijdelijk verlaagd. De betrokkenen zullen echter hetzelfde nettotarief voor de accijns blijven betalen als op 1 januari 2022 van toepassing was.

Modaliteiten van voorraadaangifte en de betaling/terugbetaling (Tariefverhoging - cliquet ”+”/tarief vermindering - cliquet ”-”)

Met het oog op een geplande wijziging van de koninklijke besluiten van 16 maart 2022 en de ministeriële besluiten van 17 maart 2022, zullen wij de hieronder beschreven modaliteiten toepassen vanaf de volgende tariefverhoging – cliquet “+”/tarief vermindering - cliquet “-”.

De datum van de tariefverhoging – cliquet “+”/tarief vermindering - cliquet “-” zal worden bekendgemaakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad (zie de lijst van berichten in het Belgisch Staatsblad hierna).

Na deze publicatie, moet u:

1. Op de dag van de tariefverhoging – cliquet “+”/tarief vermindering - cliquet “-”, om 0:00 de situatie van uw voorraad noteren

2. Deze voorraad aangeven via een online formulier in MyMinfin

3. In geval van:

  • Tariefverhoging/cliquet "+” : De aanvullende bijzondere accijns betalen
  • Tarief vermindering/cliquet ” -”: De terugbetaling afwachten


1. Op de dag van het cliquet, om 0:00 de situatie van uw voorraad noteren

Op de dag van de tariefverhoging – cliquet “+”/tarief vermindering - cliquet “-” moet u voor de betrokken producten, om 0.00 uur de voorraad in uw tanks bepalen en noteren:

- Voor pomphouders, in uw register pomphouder (zie art. 52 AR 28/06/2015 Betreffende de belasting van energieproducten en elektriciteit - en § 377 en bijlage XII van omzendbrief 2022/C/29 betreffende de code voor energieproducten en elektriciteit)

- Voor handelaren, in uw voorraad- en bewegingsboekhouding (zie art. 14, § 9, AR 28/06/2015 hierboven vermeld)

2. Deze voorraad aangeven via een online formulier in MyMinfin

Ten laatste op de donderdag van de 2de week volgend op de dag van het cliquet (zie lijst van berichten in het Belgisch Staatsblad hierna), moet u aan de AAD&A, per pompstation/opslagplaats, voor elk product waarop de cliquet betrekking heeft, aangifte doen van:

- De voorraad die u in uw tanks heeft om 0:00 uur op de dag van het cliquet (zie 1. hierboven) en:

- De leveringen die vóór de datum van het cliquet aan u zijn verzonden en die na 0.00 uur op de dag van het cliquet - dat wil zeggen na de bovengenoemde voorraadvaststelling - bij u zijn aangekomen.

Deze aangifte gebeurt via MyMinfin ( Manual (DOCX, 2.22 MB)).

Als u hulp nodig hebt om toegang te krijgen tot MyMinfin, neem dan contact op met de MyMinfin Helpdesk.

Als u toegang hebt tot MyMinfin, maar problemen ondervindt bij het invullen van deze voorraadaangifte, kunt u een afspraak maken met uw hulpkantoor (zie Annucomp - 'Home' - 'Professional' - 'Aangifte' - 'Papieren' aangifte voor douane en/of accijnzen - voer de postcode van uw gemeente in en klik vervolgens op 'zoeken').

De indiening van een aangifte op papier blijft mogelijk, maar wordt afgeraden. De AAD&A is in staat uw aangifte efficiënter te behandelen wanneer u deze via MMF indient. In het geval u toch de papieren procedure wilt volgen, moet de voorraadaangifte en de betaling van de bijzondere aanvullende accijns gelijktijdig worden verricht aan het loket van het bevoegde hulpkantoor binnen de gestelde termijnen (uiterlijk de donderdag van de week die volgt op de week van de tariefverhoging – cliquet “+”/tarief vermindering - cliquet “-”). 

Als het cliquet slechts 1 product betreft dat u in uw pompstation/opslagplaats op voorraad heeft, moet de voorraadaangifte alleen voor dat product worden ingediend. Indien het cliquet betrekking heeft op verschillende producten die u in uw pompstation /opslagplaats op voorraad heeft, hoeft voor dit cliquet slechts één voorraadaangifte ingediend te worden, met vermelding van de voorraad van elk van deze producten.

Als u meerdere benzinestations/opslagplaatsen hebt, moet u één voorraadaangifte per benzinestation/opslagplaats indienen.

NB: Eigenaars van tankstations en handelaars met een vergunning "centraal beheer" kunnen één enkele aangifte indienen voor alle tankstations/opslagplaatsen die onder hun vergunning vallen, met een gestandaardiseerde bijlage met de gegevens voor elk tankstation/opslagplaats ( zie details voor vergunningen met "centraal beheer" (DOCX, 2.76 MB))

3. In geval van tariefverhoging - cliquet “+”, de aanvullende bijzondere accijns betalen

U zal een uitnodiging ontvangen om de aanvullende bijzondere accijns te betalen, die binnen 15 dagen moet worden betaald.

Dit extra te betalen bedrag aan bijzondere accijns zal worden berekend op basis van uw voorraadaangifte en het tarief van de aanvullende bijzondere accijns van het cliquet (zie lijst van berichten in het Belgisch Staatsblad hierna).

NB: in geval van tariefvermindering - cliquet “-”, moet u de terugbetaling op uw bankrekening afwachten.

Lijst van berichten van cliquets die in het Belgisch Staatsblad zijn gepubliceerd

Belgisch Staatsblad van … (datum) Datum cliquet Uiterste datum voorraadaangifte in MyMinfin Betrokken producten

“+” Aanvullende bijzondere accijns te betalen of

“-” Terugbetaling bijzondere accijns 

(per 1.000 liter bij 15°C)
09/09/2022 10/09/2022 22/09/2022

Q050

Q051

Q052

Q053

+ 33,0500

+ 33,0500

+ 33,0500

+ 33,0500
27/09/2022 28/09/2022 13/10/2022

Q050

Q051

Q052

Q053

+ 10.7500

+ 10.7500

+ 10.7500

+ 10.7500