Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Douane en private havensector bundelen hun krachten tegen illegale handel

Datum:

De Douane en de private havensector slaan de handen in elkaar om de criminaliteit en de drugshandel te bestrijden. In deze strijd is het constant zoeken naar een evenwicht tussen het streng optreden tegen fraude en criminaliteit enerzijds en het niet verstoren van de legitieme handel anderzijds. De Douane en de private havensector gingen hierover in dialoog. De aandacht ging vooral uit naar het (samen) zoeken naar manieren om het compliant gedrag van bonafide operatoren te verbeteren en te ondersteunen. Hierbij werd gekozen voor een gezamenlijke proactieve aanpak. De Douane behoudt de mogelijkheid om repressief op te treden met boetes. Het is de bedoeling om die te vermijden voor operatoren die ter goeder trouw handelen via een aantal preventieve maatregelen.

Voor meer  info (DOCX, 34.63 KB).