Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Dubbelbelastingverdrag België- Duitsland, Nederland, Frankrijk en Luxemburg: akkoorden tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19-gezondheidscrisis

Datum:

België heeft met Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk akkoorden in onderling overleg gesloten waarin duidelijkheid wordt verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19.

Deze akkoorden bepalen dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19 gezondheidscrisis van thuis uit werken, belastbaar kunnen blijven in de Staat waar ze voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden.

De toepassingsperiode van deze akkoorden aangaande thuiswerk liep tot 31 december 2020 en is nu verlengd tot 31 maart 2021.

Met betrekking tot het bijzonder stelsel van de Franse grensarbeiders bepaalt het huidige verlengingsakkoord dat de dagen waarop een grensarbeider thuis blijft, tot 31 maart 2021 niet opgenomen blijven worden in het aantal dagen waarop de grenszone wordt verlaten, in toepassing van i) van b) van 7 van het genoemd Protocol.