Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Dubbelbelastingverdrag België- Frankrijk: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de COVID-19 gezondheidscrisis

Datum:

De bevoegde autoriteiten van België en Frankrijk hebben op 15 mei 2020 een akkoord gesloten dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19gezondheidscrisis.

Het akkoord bepaalt dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19 gezondheidscrisis van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze voorheen, voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden. Deze regeling was van toepassing vanaf 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2020.

Die werd al verlengd door de akkoorden van 23 juni 2020, 24 augustus 2020, 2 december 2020, 9 maart 2021, 15 juni 2021 en 23 september 2021.

Op 6 december 2021 is de toepassing van dit akkoord verlengd tot en met 31 maart 2022; het zal stilzwijgend worden verlengd voor een bijkomende periode van 3 maanden, i.e. tot en met 30 juni 2022, tenzij het door een van de bevoegde autoriteiten wordt beëindigd door daarvan schriftelijk kennis te geven ten minste één week voor 31 maart 2022.

Het akkoord geldt niet voor inwoners van Frankrijk die vallen onder het speciaal regime van de grensarbeiders (mededeling 13 maart 2020).

U kunt de tekst van het akkoord hier raadplegen.