Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Dubbelbelastingverdrag België- Luxemburg : akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de Covid-19 gezondheidscrisis

Datum:

De bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg hebben op 19 mei 2020 een akkoord gesloten dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis.

Het akkoord bepaalt dat werknemers die ten gevolge van de COVID-19 gezondheidscrisis van thuis uit werken belastbaar kunnen blijven in de staat waar ze voorheen, voor het uitbreken van de crisis, hun beroepsactiviteit uitoefenden. Deze regeling is van toepassing vanaf 11 maart 2020 tot en met 30 juni 2020.

Dit akkoord vervangt de mededeling van 17 maart 2020 die op de website van de FOD Financiën werd gepubliceerd (https://financien.belgium.be/nl/Actueel/belgisch-luxemburgse-overeenkomst-tot-het-vermijden-van-dubbele-belasting-uitzonderlijke).

U kunt de tekst van het akkoord hier raadplegen.