Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Dubbelbelastingverdrag België- Nederland: akkoord tussen bevoegde autoriteiten over thuiswerk verricht gedurende de COVID-19 gezondheidscrisis

Datum:

Op 30 april 2020 sloten de bevoegde autoriteiten van België en Nederland een akkoord dat duidelijkheid verschaft over de situatie van de grensarbeiders in de context van de Covid-19 gezondheidscrisis.

De toepassingsperiode van dit akkoord met betrekking tot thuiswerk liep oorspronkelijk van 11 maart tot en met 31 mei 2020.

Het akkoord werd al verlengd door de akkoorden in onderling overleg van 19 mei 2020, 19 juni 2020, 24 augustus 2020, 7 december 2020, 5 maart 2021, 21 juni 2021 en 23 september 2021.

Op 10 december 2021 is de toepassing van dit akkoord verlengd tot en met 31 maart 2022; het zal stilzwijgend worden verlengd voor een bijkomende periode van 3 maanden, i.e. tot en met 30 juni 2022, tenzij het door een van de bevoegde autoriteiten wordt beëindigd door daarvan schriftelijk kennis te geven ten minste twee weken voor 31 maart 2022.

U kunt de tekst van het akkoord raadplegen.