Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een kadastraal uittreksel nodig? – Vraag uw uittreksel aan via MyMinfin

Datum:
Bij de FOD Financiën breiden we onze digitale dienstverlening verder uit. Vanaf vandaag kunt u online kadastrale uittreksels aanvragen. De lijst van beschikbare producten en de tarieven die van toepassing zijn, wijzigen ook.
 
Digitaal een kadastraal uittreksel aanvragen
U kunt uw kadastraal uittreksel aanvragen via MyMinfin (Pro).
  1. Meld u aan  
  2. Klik in ‘Mijn vermogen’ op ‘Online kadastrale uittreksels’ en doorloop de verschillende stappen
U betaalt meteen online (Bancontact) en krijgt het uittreksel via MyMinfin.
 
Wie een aanvraag op papier wil indienen, moet daarvoor het formulier ‘Aanvraag uittreksels uit de kadastrale documentatie’ gebruiken. Dat formulier is beschikbaar op onze website.
 
Goedkoper, soms zelfs gratis
De kadastrale uittreksels die u online aanvraagt in MyMinfin zijn goedkoper dan de uittreksels die u op papier aanvraagt. De reden daarvoor is eenvoudig: de online aangevraagde en betaalde uittreksels worden voor het merendeel automatisch afgeleverd en vragen geen tussenkomst meer van een medewerker.
 
Een kadastraal uittreksel dat over uw eigen goederen gaat, is altijd gratis, zowel voor particulieren als voor professionelen.
 
Hieronder vindt u de tabel met de nieuwe bedragen.
 
Sneller
Als u via het papieren formulier een kadastraal uittreksel aanvraagt, duurt het al gauw 10 werkdagen voordat het uittreksel bij u thuis in de bus zit. Als u het uittreksel aanvraagt via MyMinfin, zit het meestal na 48 uur in uw MyFinBox, uw persoonlijke mailbox in de rubriek ‘Mijn berichten’ van MyMinfin.
 
Geen uittreksels uit het plan meer
Onze diensten Uittreksels leveren geen uittreksels uit het plan meer af.
 
Via de toepassing CadGIS kunt u het kadastraal plan gratis raadplegen en er een afdruk van maken.
 
Bovendien is het kadastraal plan ook als open data beschikbaar.
 
Uittreksels uit de eigenaarsgegevens
Prijs via het papieren formulier (€)
Prijs via MyMinfin (€)
Mede-eigenaars in een appartementsgebouw
40
10
Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel (zonder vermelding van het kadastraal inkomen)
20
5
Eigenaarsgegevens van een bepaald patrimoniumperceel met de eigenaarsgegevens van de
 
 
        aanpalende patrimoniumpercelen
40
10
        patrimoniumpercelen in een straal van 50 m
40
10
        patrimoniumpercelen in een straal van 100 m
60
15
        patrimoniumpercelen in een straal van 200 m
130
32,5
        patrimoniumpercelen in een straal van 500 m
190
47,5
Uittreksels uit de kadastrale perceelgegevens
Prijs via het papieren formulier (€)
Prijs via MyMinfin (€)
Goederen van de aanvrager
 
 
Volledige lijst van de goederen met of zonder vermelding van het kadastraal inkomen
20
0
Gedeeltelijke lijst van de goederen met of zonder vermelding van het kadastraal inkomen
20
0
Goederen van een derde
 
 
Volledige lijst van de goederen met of zonder vermelding van het kadastraal inkomen
20
5
Gedeeltelijke lijst van de goederen met of zonder vermelding van het kadastraal inkomen
20
5
Attesten van het kadastraal inkomen
 
 
Attest voor een vermindering van de registratierechten
20
5
Attest voor de gedeeltelijke teruggave van registratierechten
20
5
Attest voor de overdracht van een nieuw gebouw onder btw-regime
20
5
Attest dat het kadastraal inkomen nog niet vastgesteld werd
20
5
Diversen
Prijs via het papieren formulier (€)
Prijs via MyMinfin (€)
Schattingsfiche
0
0
Mutatieschets, per schets
110
110
Historiek van een kadastraal plan- of patrimoniumperceel op basis van mutatieschetsen 
150
150
Lijst van de coördinaten van een ruilverkaveling
190
190
Proces-verbaal van afpaling van gemeentegrenzen
190
190