Enquête FOD Financiën: belastingen, fraude, vermogen ... wat ligt u nauw aan het hart?

Datum:
07 mei 2019

De FOD Financiën is zich bewust van zijn grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij zijn dan ook erg geïnteresseerd in de manier waarop u, burger, omgaat met onderwerpen zoals belastingen, fraude en vermogen. Hoe bekijkt u dit alles binnen de context van duurzaam omgaan met fiscale en patrimoniale zaken?

Vertel ons waar u ’s nachts van wakker ligt en vul onze online enquête in. Deelnemen duurt ong. 10 minuten en kan tot 14 juni 2019.

Wij danken u voor uw medewerking!