Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Europese btw-richtlijnen over e-commerce in een Belgische wet: wetgeving voor u maar ook een beetje door u!

Datum:

Op vraag van minister van Financiën Vincent Van Peteghem organiseert de FOD Financiën een publieksraadpleging en wil daarmee vastberaden de weg bewandelen van meer transparantie, gelijke toegang tot basisinformatie en mogelijkheid tot inspraak om uiteindelijk tot een betere regelgeving te komen.

Hoewel er geen verplichting daartoe is, raadpleegt de FOD Financiën nu het publiek over wetgeving die een invloed zal hebben op ondernemingen en burgers.

Het gaat om een experiment dat na evaluatie hopelijk voor herhaling vatbaar is. 

De publieksraadpleging betreft de omzetting van Europese btw-richtlijnen over e-commerce (afstandsverkopen) in een Belgische wet. De btw is grotendeels een Europese bevoegdheid. In 2017 en 2019 vaardigde Europa twee btw-richtlijnen uit over o.a. e-commerce die iedere lidstaat moet omzetten in een eigen nationale wetgeving. Een voorontwerp van omzettingswet is momenteel afgerond. Het moet nog de gebruikelijke procedures doorlopen voor het ter goedkeuring aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt voorgelegd.

Effect van de wetgeving

Deze regels vereenvoudigen de btw-heffing op grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten aan consumenten. Volgens de nieuwe e-commerceregels zal btw worden geheven in de lidstaat van bestemming en zal altijd btw verschuldigd zijn op aankopen door consumenten van diensten en goederen die afkomstig zijn van buiten de EU. Op die manier gelden voortaan gelijke concurrentievoorwaarden voor ondernemingen binnen en buiten de Europese Unie. Voor de handel van buiten de EU zal de btw vaak door de digitale platformen die betrokken zijn bij de verkoop worden aangerekend aan de consument.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

  • Ondernemingen die diensten en goederen verkopen via internet
  • Elektronische platformen die actief zijn in de e-commerce
  • Consumenten

Reageer via deze raadpleging

U kunt als belanghebbende uw reactie geven over deze wetgeving.

Waarop kunt u reageren?

U kunt reageren op ieder onderdeel van de wettekst. Opmerkingen en feedback over de applicatie One Stop Shop zullen niet in rekening worden genomen.

Duurtijd raadpleging

De publieksraadpleging loopt tot en met 11 november 2020.

Publicatie reacties

De individuele reacties op deze raadpleging zullen niet gepubliceerd worden. Na de raadpleging zal een samenvatting met een algemene commentaar op de ontvangen reacties gepubliceerd worden.

Documenten tot uw beschikking

Deelnemen aan de raadpleging