Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Evolutie van het aantal ingediende belastingaangiften in 2022

Datum:

In het kader van het overleg met het ITAA (Institute for Tax Advisors and Accountants) zijn wij overeengekomen:

  • zo transparant mogelijk te zijn tegenover de mandatarissen door het verloop van de ontvangen aangiften mee te delen
  • dat een voldoende spreiding van aangiften van groot belang is om een goede werking van de digitale toepassingen bij de FOD Financiën te voorzien teneinde overbelasting te vermijden

Daarom zullen wij de evolutie van het aantal ingediende aangiften maand per maand na de opening van Tax-on-web en Biztax publiceren:
 

TOW Mandataris 2021 2022 ten opzichte van het verwachte aantal aangiften 2022 (*)
Toestand op 27.05 25.258 44.454 4 %

  • Aantal PB-aangiften ingediend via Tax-on-web door burgers - Termijn: 15 juli 2022.
TOW Burger 2021 2022 % ten opzichte van het verwachte aantal aangiften 2022 (*)
Toestand op 27.05 290.341 336.881 21 %

Biztax 2021 2022 % ten opzichte van het verwachte aantal aangiften 2022 (*)
Toestand op 17.06 VenB 4.740 10.718 2 %
BNI-ven 61 175 1 %
RPB 1.823 3.503 4 %

(*) Raming op basis van cijfers van vorig jaar.