Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Fiscale fiches met voordelen voor renteloze of goedkope leningen - tolerantie bij laattijdigheid

Datum:

De referentie-interestvoeten voor het berekenen van het voordeel van alle aard voor renteloze of goedkope leningen zijn op 25 februari 2016 gepubliceerd in het Belgisch staatsblad.

De uiterste datum voor het indienen van fiscale fiches is 29 februari 2016.

Vanwege de laattijdige publicatie van die referentie-interestvoeten zullen we ons echter tolerant opstellen bij het laattijdig indienen van fiches 281.10, 281.11 en 281.20 waar een voordeel van alle aard voor renteloze of goedkope leningen moet worden vermeld.

Opgelet: dit geldt niet voor andere fiches (dus ook niet voor de fiches 281.10, 281.11 en 281.20 waar zo een voordeel van alle aard niet moet worden vermeld).  Die fiches moet u ons nog steeds ten laatste op 29 februari 2016 bezorgen.