Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

FISCONETplus – Documentatiemap : E-commerce

Datum:

Het team informatiemonitoring van FISCONETplus biedt u een update van de documentatiemap e-commerce.  

Online winkelen is een essentieel onderdeel van de interne markt geworden. Gedurende de pandemie is de manier waarop wij winkelen grondig veranderd en heeft e-commerce zich sneller ontwikkeld dan verwacht.  

De Europese Unie heeft het belang hiervan ingezien en tracht er grip op te krijgen via diverse instrumenten, zoals de btw-richtlijn e-commerce, dat ons btw-wetboek heeft gewijzigd, en de inwerkingstelling van het éénloketsysteem One Stop Shop. 

Er zijn ook besluiten, adviezen en voorstellen opgemaakt in een poging de digitale markt te reguleren. Het is een markt die voortdurend in beweging is door de nieuwe technologieën en de talrijke onlineplatforms. 

Omwille van deze nieuwe uitdagingen moeten grensoverschrijdende pakketbezorgingsdiensten en douanediensten worden herbekeken om gelijke tred te houden met de onlinemarkt. De administratieve samenwerking tussen de verschillende landen moet worden versterkt om btw-fraude te bestrijden. 

Deze map bevat de meest recente updates m.b.t. wetgeving, jurisprudentie, parlementaire vragen en officiële adviezen. 

Als u zich verder in dit onderwerp wenst te verdiepen, kunt u de vele artikelen en boeken raadplegen die aan deze documentatiemap zijn toegevoegd.