Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Herinnering voor de forfaitaire btw-regeling

Datum:

We stellen vast dat de forfaitaire btw-regeling niet altijd correct wordt toegepast.

Ter herinnering

  • De forfaitaire btw-regeling wordt definitief afgeschaft op 1 januari 2028.
  • Nieuwe belastingplichtigen of deze in een andere regeling kunnen er sinds 1 januari 2022 al niet meer voor kiezen.
  • Wie nu nog gebruik maakt van de forfaitaire btw-regeling moet aan een reeks voorwaarden voldoen. Als niet meer aan alle voorwaarden voldaan is, wordt de belastingplichtige onderworpen aan de normale btw-regeling. Die nieuwe regeling is dan van toepassing vanaf de eerste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de toestand gewijzigd is.

Meer info over de forfaitaire btw-regeling en de voorwaarden.