Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Forfaitaire regelingen enkel nog mogelijk voor ondernemingen natuurlijke personen

Datum:

Vanaf 1 januari 2020 kunnen enkel de ondernemingen natuurlijke personen nog genieten van de forfaitaire regelingen.

De btw-belastingplichtigen die vanaf 1 januari 2020 niet meer onder het forfaitaire regime vallen, zullen automatisch onderworpen worden aan de btw-regeling ‘kwartaalaangiften. De btw-belastingplichtigen die kiezen voor de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen moeten uiterlijk 31 december 2019 een brief sturen naar hun bevoegd team beheer. Zij zullen bovendien hun aangifte in de inkomstenbelastingen, die betrekking heeft op een belastbaar tijdperk dat aanvangt op 01.01.2020 of later, moeten indienen volgens de gebruikelijke regels en binnen de gestelde termijnen.