Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gebruik van het normale btw-tarief voor juridische bijstand en rechtsbijstand - uitstel voor onbepaalde duur

Datum:
De pro deo-diensten die advocaten verstrekken in het kader van de juridische bijstand en door gerechtsdeurwaarders in het kader van de rechtsbijstand zijn momenteel onderworpen aan het nultarief.
 
Eerder hebben we aangekondigd dat het tarief van 21 % van toepassing zou zijn vanaf 01.09.2018. De regering heeft op voorstel van de Minister van Financiën beslist dat de inwerkingtreding wordt uitgesteld voor onbepaalde duur.
 
Referenties
•    Circulaire AAFisc nr. 47/2013 (E.T.124.411) van 20.11.2013 (punt 28)
•    Beslissing nr. E.T.129.361 van 19.01.2016
•    Beslissing nr. E.T.131.005 van 23.12.2016
•    Bericht gepubliceerd op de site van de FOD Financiën op 27.06.2018