Geen verlenging van de transitieperiode Brexit

Datum:

Hoewel Brexit reeds plaatsvond op 1 februari 2020, wijzigde tot nog toe in de praktijk niets op douanevlak, doordat er meteen een overgangsperiode van start ging.

De Britse regering besliste vorige maand om geen verlenging te vragen van die transitieperiode. Dat betekent dat de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen vanaf 1 januari 2021 alle bepalingen van de Europese douanewetgeving zal toepassen voor handel van en naar het Verenigd Koninkrijk.

Operatoren zullen douaneformaliteiten moeten vervullen bij in- en uitvoer.

Douanevergunningen minimaliseren in sommige gevallen de impact van douanetarieven. Op dit moment kunnen reeds aanvragen worden ingediend, zodat vergunningen actief kunnen worden op het moment dat het VK uit de interne markt stapt.

Douanevertegenwoordigers kunnen uw onderneming bijstaan bij het vervullen van formaliteiten. Forward Belgium is de koepelorganisatie van logistieke dienstverleners en douaneagenten.

Ook het VK heeft te kennen gegeven dat in- en uitvoeraangiften moeten worden ingestuurd vanaf 1 januari 2021. U vindt de informatie over de afloop van de overgangsperiode op https://www.gov.uk/transition.