Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Geregistreerd kassasysteem horeca - Ministerraad keurt ontwerp nieuw koninklijk besluit goed

Datum:

De Ministerraad heeft vandaag ingestemd met de ontwerptekst van het nieuwe KB over de toepassingsmodaliteiten van het geregistreerd kassasysteem voor de horecasector. Alhoewel de verplichting tot het gebruik van een GKS vanaf 1.1.2016 nog steeds in de wetgeving verankerd was, was het opportuun de doelgroep uniform af te lijnen.

De nieuwe tekst wordt nu eerst nog voorgelegd aan de Raad van State voor advies.

Meer info