Geregistreerd kassasysteem: overgangsfase met toleranties

Datum:

In het bericht van 24 juni kondigden we de nieuwe drempel van 25.000 euro voor het verplicht gebruik van een geregistreerd kassasysteem (GKS) aan.

De minister van Financiën heeft nu tolerantiemaatregelen voorzien voor de volgende twee categorieën van belastingplichtigen die voor 1 juli 2016 hun activiteit hebben gestart:

 • Als u volgens de vroegere bepalingen op 1 januari 2016 geen geregistreerd kassasysteem moest hebben maar er volgens de nieuwe bepalingen wel één moet hebben, moet u:
  • zich voor 1 juli 2016 registreren
  • voor 1 oktober 2016 een GKS aankopen
  • tegen uiterlijk 1 januari 2017 het GKS gebruiken

Deze tolerantie vloeit voort uit het fiscale aspect van het charter met de horecasector van 1 mei 2016.

 • Als u uw activiteit gestart heeft in de periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 moet u:
  • zich voor 1 oktober 2016 registeren
  • tegen uiterlijk 31 oktober 2016 het GKS gebruiken

Als u uw activiteit vanaf 1 juli 2016 start moet u zich uiterlijk op het einde van de tweede maand na de datum van aanvang van uw activiteit registreren en uiterlijk op het einde van de derde maand kastickets beginnen uitreiken.