Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Goederen ter bestrijding van Covid-19: verlenging van de vrijstelling van rechten en btw bij invoer

Datum:

De invoer van goederen ter bestrijding van Covid-19 is tot en met 30 april 2021 vrijgesteld van invoerrechten en btw bij invoer (1).

Voor de invoer van mondmaskers en hydroalcoholische gels (ter bestrijding van Covid-19) heeft deze volledige btw-vrijstelling bij invoer voorrang op de toepassing van het tijdelijk verlaagd btw-tarief van 6 % (2).

(1) Besluit van de Commissie (EU) 2020/1573 van 28 oktober 2020, tot wijziging van het besluit van de Commissie (EU) 2020/491 van 3 april 2020.
Bijgevolg blijven de nota OEO/DD 015.815 van 3 april 2020 en circulaire nr. 2020/C/54 van 17 april 2020 volledig van toepassing tot en met 30 april 2021. De vrijstelling van invoerrechten en btw op invoer op basis van artikel 74 in de zin van Besluit (EU) 2020/491 kan op eenzelfde manier en onder dezelfde voorwaarden worden verleend zoals dat tot nu het geval was.

(2) Verlaagd tarief, zoals bedoeld in artikel 1ter van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 inzake btw-tarieven (zie circulaire nr. 2021/C/6 van 18.01.2021).