Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Goederen ter bestrijding van Covid-19: verlenging van de vrijstelling van rechten en btw bij invoer tot en met 30 juni 2022

Datum:

De invoer van goederen ter bestrijding van Covid-19 is tot en met 30 juni 2022 vrijgesteld van invoerrechten en btw bij invoer (1).

Deze volledige btw-vrijstelling bij invoer heeft voorrang op de toepassing van het tijdelijk verlaagd btw-tarief van:

  • 6 % voor de invoer van mondmaskers en hydroalcoholische gels (ter bestrijding van Covid-19) (2)
  • 0 % voor de invoer van Covid-19-vaccins en medische hulpmiddelen voor de in-vitrodiagnostiek van deze ziekte (3)

(1) Besluit (EU) 2021/2313 van de Commissie van 22 december 2021.
Bijgevolg blijven de nota OEO/DD 015.815 van 3 april 2020 en circulaire nr. 2020/C/54 van 17 april 2020 volledig van toepassing tot en met 30 juni 2022. De vrijstelling van invoerrechten en btw op invoer op basis van artikel 74 in de zin van Besluit (EU) 2020/491 kan op eenzelfde manier en onder dezelfde voorwaarden worden verleend zoals dat tot nu het geval was.

(2) Verlaagd tarief, zoals bedoeld in artikel 1ter van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 inzake btw-tarieven (zie circulaire nr. 2022/C/2 van 06.01.2022 - update).

(3) Verlaagd tarief, zoals bedoeld in artikel 1ter/2 van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 inzake btw-tarieven (zie circulaire nr. 2021/C/33 van 07.04.2021).