Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK

Datum:

Op 24 december 2020 sloten de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een Handels- en samenwerkingsakkoord rond de Brexit.

Dit akkoord beschermt de Europese belangen, garandeert de eerlijke concurrentie en streeft wederzijdse samenwerking na.

De tekst verscheen op 31 december in het officiële Publicatieblad van de Europese Unie.

Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK