Herinneringsbrieven in geval van niet betaling van de belastingen

Datum:
21 april 2017

Bij niet tijdige betaling van de inkomstenbelastingen zal u vanaf 1 mei 2017 niet meer de aangetekende betalingsherinnering ontvangen volgend op de betalingsherinnering die u per gewone post werd toegestuurd.

In geval van niet betaling van de inkomstenbelastingen, ingekohierde voorheffingen en de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, zal U nog slechts één enkele betalingsherinnering per gewone post ontvangen vóór het aanvatten van elke eerste vervolging.

Gelieve daarom de verschuldigde sommen te betalen binnen de termijn vermeld in de herinnering, waardoor u bijkomende kosten te uwen laste vermijdt.