Het "Besluit van de Administrateur-generaal van de Douane en Accijnzen van 25-04-2017 houdende aanduiding van ambtenaren in het kader van sommige wettelijke bepalingen."