Het jaarverslag 2019 van de FOD Financiën is gepubliceerd

Datum:

In het jaarverslag 2019 van de FOD Financiën vindt u cijfers en uitleg over de inspanningen die wij doen om onze maatschappelijke opdrachten en verplichtingen te vervullen.

U vindt er eerst de kerncijfers over de ontvangsten van de FOD, de belastingplichtigen en onze interne werking.

Een selectie van de andere cijfers staat gebundeld onder onze vier strategische ambities:

  • Op maat
  • Slim
  • Samenwerken
  • Performant

We illustreren alles aan de hand van infografieken: een efficiënte manier om snel en bondig vertrouwd te geraken met een aantal sprekende cijfers.

De opdrachten van de FOD Financiën zijn essentieel voor het functioneren van het land:

  • We zorgen voor een tijdige en juiste heffing, en voor een correcte inning en invordering van de belastingen.
  • We bestrijden elke vorm van fraude.
  • We waarborgen de financiële stabiliteit van het land en de rechtszekerheid van de onroerende goederen.
  • We dragen zorg voor de economische veiligheid en de veiligheid van personen.
  • En ten slotte verstrekken we beleidsexpertise en -ondersteuning …

In 2019 werkten 20.794 medewerkers mee om al deze opdrachten tot een goed einde te brengen.