Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Hoe en waar dien ik een regularisatieaangifte in?

Datum:

Als u een regularisatieaangifte wilt indienen kan dat voortaan bij het Contactpunt regularisaties van de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Dit is de enige dienst die uw aanvraag voor fiscale en sociale regularisatie kan behandelen.

Gebruik voor uw aangifte het model van aangifte dat op 18 augustus 2016 werd gepubliceerd. Bezorg de ingevulde aangifte aan:

Contactpunt regularisaties
Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken
Wetstraat 24, 1000, Brussel
e-mail: regul@minfin.fed.be
Tel: 0257 938 00
Fax: 0257 951 01

Dit permanente systeem van regularisaties, vertrekkende van de regularisatie ‘ter’, werd in het leven geroepen met de Wet van 21 juli 2016.