Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Impact noodweer op betaling btw

Datum:

De betaling van de btw die voortvloeit uit de btw-aangifte van juni 2021 of het 2de kwartaal 2021 moet uiterlijk op 20 juli 2021 gebeuren. Er worden automatisch nalatigheidsintresten (0,33 % per maand vertraging) aangerekend indien op dat moment niet het volledige verschuldigde bedrag aan btw is betaald.

Momenteel is het technisch niet mogelijk om deze automatische aanrekening op te heffen. Individueel zullen we uiteraard wel rekening houden met de situatie van mensen die door de overstromingen getroffen zijn. Zij, of hun gevolmachtigden, kunnen achteraf vrijstelling van nalatigheidsintresten vragen bij de bevoegde adviseur-generaal Inning en Invordering die hun vraag met inschikkelijkheid zal beoordelen.

Voor de indiening van de aangifte en de opgaven verwijzen we naar de zomerregeling inzake btw.