Informatienota D.D. 015.218 betreffende de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan

Datum:
12 augustus 2019

Op 1 februari 2019 is de Economische Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en Japan in werking getreden. In afwachting van de circulaire hebben we op de website van FOD Financiën een informatienota gepubliceerd die handelt over de oorsprongsregels en -procedures. Deze nota werd op 1 augustus 2019 aangepast aan de meest recente ontwikkelingen. U kan de nota raadplegen via volgende Downloadable file link (PDF, 463.17 KB).