Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Ingekomen onderzoekers en belastingplichtigen: geen nominatieve lijstverplichting voor inkomsten 2022

Datum:

Hebt u ingekomen onderzoekers en/of belastingplichtigen in dienst? U moet ons in principe uiterlijk op 31 januari van elk kalenderjaar een nominatieve lijst bezorgen van de ingekomen werknemers die in de loop van het voorafgaande jaar van het bijzondere belastingstelsel genoten (volgens artikel 32/1, §3, lid 7, en artikel 32/2, §3, lid 2, WIB 92). De wijze van mededeling van deze lijst moet bij koninklijk besluit worden vastgesteld.

Aangezien er dit jaar geen uitvoeringsbesluit komt, moet u voor het inkomstenjaar 2022 geen nominatieve lijst opstellen of indienen.

Meer info over het bijzonder belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en ingekomen onderzoekers