Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie - .beproud!

Datum:

Vandaag 17 mei 2021 is het de Internationale dag tegen homofobie, bifobie en transfobie. Genderdiversiteit, en in het algemeen diversiteit in de brede zin van het woord, ligt onze organisatie na aan het hart.
Om onze steun hiervoor te betuigen, zullen deze week de belangrijkste gebouwen van de FOD Financiën getooid worden met een regenboogvlag.

Om deze problematiek te verankeren in onze organisatiecultuur zijn wij gestart met een globaal project rond diversiteit en inclusie.

De FOD Financiën staat immers ten dienste van de burger en daarom is het essentieel dat zijn personeel de samenstelling van onze samenleving zo goed mogelijk weerspiegelt.

  

                                    Aalst                                                                            Brussel                                                                    Bergen