Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Investering in een steunzone door grote ondernemingen: einde van de geldigheidsduur van de regionale steunkaart

Datum:

Om in aanmerking te komen voor de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen in een steunzone, moeten grote ondernemingen investeren in een inrichting die gelegen is in een gebied dat in aanmerking komt voor de op de regionale steunkaart vermelde steunmaatregelen, en een formulier 274 SZ indienen.

De Europese Commissie heeft op 19 oktober 2020 besloten de geldigheidsduur van de Belgische regionale steunkaart voor de periode 2014-2020 te verlengen tot 31 december 2021.

Op 19 april 2021 heeft de Europese Commissie nieuwe richtlijnen goedgekeurd inzake regionale steunmaatregelen voor de periode 2022-2027 die in werking treden op 1 januari 2022.

Aangezien ons land voor de periode 2022-2027 nog geen regionale steunkaart heeft voorgelegd, is er sinds 1 januari 2022 tijdelijk geen regionale steunkaart meer voor België die door de Europese Commissie is goedgekeurd.

Bijgevolg kunnen de grote ondernemingen vermeld in artikel 2759 van de WIB 92 vanaf 1 januari 2022 dus geen formulier 274 SZ meer indienen.  Degenen die vóór 1 januari 2022 een formulier 274 SZ hebben ingediend, komen nog altijd in aanmerking voor de maatregel als ze aan alle wettelijke voorwaarden voldoen.