Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Invordering van aanvullende successie- en registratierechten, boeten en interesten

Datum:

De gedwongen invordering van (aanvullende) rechten, boeten en intresten, o.a. ingevolge het niet naleven van grond- en vormvoorwaarden voor het bekomen van bepaalde (federale of regionale) fiscale gunstregimes, zal worden opgeschort vanaf 16 maart t.e.m. 30 juni 2020 of van 1 november 2020 tot en met 31 januari 2021.

Weliswaar moeten nog steeds de nodige maatregelen worden genomen om de verjaring te stuiten indien dit strikt noodzakelijk zou zijn.