Invordering van aanvullende successie- en registratierechten, boeten en interesten

Datum:

De gedwongen invordering van (aanvullende) rechten, boeten en intresten, o.a. ingevolge het niet naleven van grond- en vormvoorwaarden voor het bekomen van bepaalde (federale of regionale) fiscale gunstregimes, zal worden opgeschort vanaf 16 maart t.e.m. 30 juni 2020.

Weliswaar moeten nog steeds de nodige maatregelen worden genomen om de verjaring te stuiten indien dit strikt noodzakelijk zou zijn.