Invullen van de aangifte in de personenbelasting per telefoon – Opsturen van de laatste bevestigingsdocumenten

Datum:

Tijdens de maanden mei en juni hebben we meer dan 280.000 belastingplichtigen telefonisch geholpen met het invullen van hun aangifte. De meesten van hen hebben het bevestigingsdocument met de gegevens en de bedragen, die tijdens dat gesprek werden meegedeeld, al ontvangen.

We zullen de 29.000 laatste bevestigingsdocumenten eind juli per post opsturen. Deze documenten betreffen de belastingplichtigen van wie we het adres omwille van een bepaalde situatie niet automatisch konden identificeren.

Om het opsturen van de aangifte te vervolledigen, is het nodig de gegevens te bevestigen:

  • ofwel door ons het document ondertekend per post terug te sturen
  • ofwel door de gegevens te bevestigen in MyMinfin (Tax-on-web).

Als u het document al ontvangen hebt, maar nog niet gereageerd hebt, vragen we u om dat alsnog te doen, zelfs als de aangegeven termijn al voorbij is.