Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

KB tot wijziging van het KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de btw en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat fietsen en elektrische fietsen betreft