Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Koninklijk besluit ter uitvoering van de omzettingswet van de “e-commerce”-richtlijnen

Datum:

Bijgaand ontwerp van  koninklijk besluit (PDF, 305.62 KB) en het  verslag aan de Koning (PDF, 679.13 KB)wijzigt verschillende koninklijke besluiten inzake btw. Deze wijzingen vormen de noodzakelijke maatregelen ter uitvoering van de wet van 2 april 2021 waarmee de zogenaamde "e-commerce"-richtlijnen in Belgisch recht zijn omgezet.

Het ontwerp van koninklijk besluit is op dit moment voor advies voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State en zal pas eind juni 2021 in het Belgisch Staatsblad kunnen worden gepubliceerd. Omwille van het belang van de wijzigingen in dit koninklijk besluit, deelt de FOD Financiën voorafgaandelijk de tekst van dit ontwerp van koninklijk besluit en het verslag aan de Koning mee. Op die manier kunnen de betrokken ondernemingen anticiperen op deze belangrijke btw-hervormingen aangezien zowel de omzettingswet als dit koninklijk besluit op 1 juli 2021 in werking zullen treden.