Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Lancering imagometing 2021

Datum:

De FOD Financiën voert tweejaarlijks een imagometing uit in samenwerking met een externe firma. Dit jaar is er een nieuwe imagometing die nog loopt tot 21 juli. Het is dus mogelijk dat u in het kader van deze imagometing gecontacteerd wordt.

De imagometing brengt volgende aspecten in kaart:

  • het algemene imago van de FOD Financiën bij verschillende doelgroepen
  • de impact van de externe communicatie van de FOD Financiën
  • of de communicatie aangepast is aan de verschillende doelgroepen
  • op welke manier de verschillende doelgroepen willen geïnformeerd worden: welk(e) kana(a)l(en) geniet(en) hun voorkeur?
  • de tevredenheid over de dienstverlening van de FOD Financiën
  • de bekendheid van de e-services

De doelgroepen van de enquête zijn:

  • particulieren
  • zelfstandigen en ondernemingen
  • raadgevers en experten