Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Lancering imagometing 2023

Datum:

De FOD Financiën voert tweejaarlijks een imagometing uit in samenwerking met een externe firma. Dit jaar is er een nieuwe imagometing die nog loopt tot eind juni. Het is dus mogelijk dat u in het kader van deze imagometing gecontacteerd wordt.

De imagometing brengt volgende aspecten in kaart:

  • het algemene imago van de FOD Financiën bij verschillende doelgroepen
  • de impact van de externe communicatie van de FOD Financiën
  • of de communicatie aangepast is aan de verschillende doelgroepen
  • op welke manier de verschillende doelgroepen willen geïnformeerd worden: welk(e) kana(a)l(en) geniet(en) hun voorkeur?
  • de tevredenheid over de dienstverlening van de FOD Financiën
  • de bekendheid van de e-services

De doelgroepen van de enquête zijn:

  • particulieren
  • zelfstandigen en ondernemingen
  • raadgevers en experten