Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Mededelingen inzake preferentiële oorsprong

Datum:
 • Ivoorkust: Vanaf 2 december 2022 past Ivoorkust het REX-systeem toe. Lees er meer over in onze informatienota.
   
 • OZA-staten (Madagaskar): De Europese Commissie heeft meegedeeld dat Madagaskar in kader van de overeenkomst tussen de EU en de OZA-staten vanaf 1 januari 2023 zal gebruik maken van oorsprongsverklaringen met vermelding van een REX-nummer voor zendingen met een waarde hoger dan 6.000,00 euro. Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en oorsprongsverklaringen met gebruik van de vergunning toegelaten exporteur kunnen dan niet meer worden aanvaard. De officiële mededeling werd nog niet gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het is evenmin bekend of er bepaalde overgangsmaatregelen zullen worden toegestaan.

  Let op! Madagaskar past het REX-systeem reeds toe in kader van het Stelsel van Algemene Preferenties (SAP). De tekst van het attest van oorsprong bij SAP en die van de oorsprongsverklaring bij de OZA-overeenkomst zijn niet dezelfde. Gelieve steeds na te kijken of de correcte tekst wordt gebruikt.
   
 • Vietnam: Vanaf 1 januari 2023 verlaat Vietnam het stelsel van algemene preferenties (SAP) overeenkomstig Verordening (EU) 2021/114 als gevolg van de preferentiële handelsovereenkomst (PB L-186 van 06/12/2020) die sinds 1 augustus 2020 van kracht is.
   
 • SAP: De Europese Commissie heeft meegedeeld dat uniecode 'N865' voor een certificaat van oorsprong FORM A in kader van het Stelsel van Algemene Tariefpreferenties (SAP) vanaf 1 januari 2023 wordt ingetrokken. Vanaf die datum kan het FORM A -certificaat niet meer worden gebruikt om op de douaneaangifte preferentiële tariefbehandeling te vragen voor goederen van oorsprong uit deze begunstigde landen. Lees er meer over in onze bijgewerkte informatienota betreffende de SAP-overgangsmaatregelen naar het system van geregistreerde exporteurs.